Bergen
Fakta om Bergen
Akvariet i Bergen
Apoteka Vest HF
Arbeidstilsynet Vestlandet
Arna og Åsane politistasjon
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest
Bergenhus heimevernsdistrikt 09
Bergen kommune
Bergen likningskontor
Bergen offentlige bibliotek
Bergen Sentrum politistasjon
Bergens Sjøfartsmuseum
Bergen trafikkstasjon
Bjørgvin bispedømmekontor
Bjørgvin Familierådgivningskontor (KF)
Byombudet i Bergen
Chr. Michelsens Institutt (CMI)
Den Nationale Scene
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Vest-Norge
Eikelund kompetansesenter
Europeisk Dokumentasjonssenter, Bergen
Familievernkontoret i Fana
Fana politistasjon
Fiskeridirektoratet
Fosterhjemstjenesten Bergen (Hordaland)
Fylkesnemnda for sosiale saker, Hordaland og Sogn og Fjordane
Fyllingsdalen politistasjon
Gulating jordskifteoverrett
Gulating lagmannsrett
Habiliteringstjenesten
Haukeland Universitetssykehus
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF
Helsetilsynet i Hordaland
Hordaland fylkesbibliotek
Hordaland fylkesskattekontor
Hordaland politidistrikt
Hordaland sivilforsvarsdistrikt
Hordaland skattefutkontor
Hospitalet Betanien
Høgskolen i Bergen
Innovasjon Norge, Hordaland
Jussformidlingen i Bergen
Kirkens Familierådgivning Biskopshavn (KF)
Konfliktrådet i Hordaland
Kriminalomsorgen Bergen fengsel
Kriminalomsorgen Hordaland friomsorgskontor
Kriminalomsorgen region vest
Krim.oms. Senter for narkotikapr. m/ domstolskontroll Bergen
Kunsthøgskolen i Bergen
Kysthospitalet i Hagevik
Kystpartiet
Laksevåg lensmannskontor
Løvstakken nærpolitistasjon
Mattilsynet - Distriktskontoret for Bergen
Mattilsynet - Region Hordaland og Sogn og Fjordane
Namsfogden i Bergen
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
NAV arbeidslivssenter Hordaland
NAV Arbeidsrådgivning Hordaland
NAV Arna arbeid
NAV Arna trygd
NAV Bergen arbeid
NAV Bergenhus trygd
NAV Fana trygd
NAV Fyllingsdalen trygd
NAV Hordaland fylke
NAV Laksevåg trygd
NAV Loddefjord arbeid
NAV Nesttun arbeid
NAV Ytrebygda
NAV Årstad trygd
NAV Åsane arbeid
NAV Åsane trygd
Nordhordland tingrett
Nord- og Midthordland jordskifterett
Norges handelshøyskole
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
Pasientombudet i Hordaland
Sandviken sykehus
Senteret mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Sjøfartsinspektøren i Bergen
Sjøkrigsskolen
Skipsregistrene, NIS/NOR
Statens kartverk Bergen
Statens lånekasse for utdanning i Bergen
Statens vegvesen, Bergen distrikt
Statsarkivet i Bergen
Tollregion Vest-Norge - Bergen regiontollsted
Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket i Bergen
Vestlandet kompetansesenter
Vestlandske kunstindustrimuseum