Odda
Fakta om Odda
Familievernkontoret i Odda
Kriminalomsorgen Hordaland friomsorgskontor, Odda underkontor
NAV Odda arbeid
NAV Odda trygd
Odda bibliotek
Odda kommune
Odda politistasjon
Odda sjukehus
Odda trafikkstasjon