Vaksdal
Fakta om Vaksdal
Kriminalomsorgen Bergen fengsel, Osterøy avdeling
NAV Vaksdal trygd
Vaksdal folkebibliotek
Vaksdal kommune
Vaksdal lensmannskontor